Konstra Scenkonst

Konstra har nerv. Konstra andas en släng av konstnärlig aktivism genom vilken vi ifrågasätter vem som tilldelas plats i våra gemensamma rum och vem som får kalla sig konstutövare. Konstra är den hjärtliga rebellen som uppmanar till förändring. Till en värld med jämnare villkor.

Vi är

Konstra är ett projekt som drivs med medel från Allmänna Arvsfonden, ett Scenkonstkollektiv som består av konstutövare med olika funktionsuppsättningar. Projektet är ett samarbete mellan Dansutbildningen Språng och Passalen.

Scenkonst ska vara tillgängligt för alla, och inte bara ett privilegium för få. Med Konstra vill vi inspirera till ett mer normkreativt samtal, och utmana scenkonsten genom att ställa frågorna: ”Vem får kalla sig konstnär och vem får stå som konstnärlig avsändare?”

Vår verksamhet utgår från mänskliga rättigheter och vi tillämpar principen om allas lika värde oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexualitet eller funktionsvariation. I synnerhet arbetar vi utifrån konventionen om rättigheter för människor med funktionsvariation och de paragrafer som berör kultur och utbildning. Vi eftersträvar att representera mångfald och gestalta ett intersektionellt perspektiv i vår verksamhet och genom våra produktioner.

Vill du vara med?

KONSTRA är för dig som älskar scenkonst och att uttrycka dig genom dans, teater och/eller musik tillsammans med andra. Just nu söker vi efter personer i åldrarna 15 – 25 år, med och utan funktionsvariationer, som är redo att skapa mäktig, normbrytande scenkonst tillsammans.

Konstra utgår från Göteborg men kommer stå på scen runt om i hela Västra Götalandsregionen. Vi träffas oftast i Spinnstudion men det händer att vi ses på andra ställen också. Konstra är ett samarbete mellan Dansutbildningen Språng och föreningen Passalen, med medel från Allmänna Arvsfonden.  

För att vara med i KONSTRA ska du:

  • ha ett brinnande intresse för scenkonst (t.ex. dans, teater, musik) 
  • kunna vara del av en grupp, med personer med olika funktionsförutsättningar
  • kunna ta dig till och från våra aktiviteter på egen hand
  • på egen hand kunna svara på mail och ta instruktioner själv eller tillsammans med din assistent/förälder/ledsagare
  • kunna medverka i en scenkonstproduktion som är ca 2h lång, samt delta i heldagsrepetitioner

Läs mer här: www.konstra.se

Följ oss i sociala medier!

Stäng meny