V I D A R E

Språng har fått utvecklingsstöd från Kulturrådet och Göteborgs stad för att bedriva utvecklingsprojektet VIDARE.

Projektet syftar till att utveckla en funktonsöverskridande danspraktik på professionell nivå både lokalt och nationellt.

Inom ramen för projektet erbjuder Språng tillsammans med Danscentrum Väst, Danskompaniet Spinn och Regionteater Väst under hösten 2023 daglig träning på måndagar. Dansklasserna vänder sig till dig som är professionell dansare eller har stor danserfarenhet oavsett vilken funktionalitet du har. Klasserna är kostnadsfria och du behöver inte vara medlem i Danscentrum Väst för att delta. Under klasserna utforskar vi hur vi kan hitta en mer funktionsöverskridande danspraktik och en hållbarhet som dansare genom livet, oavsett hur kroppen och funktionaliteten förändras. Det kommer vara olika pedagoger och danskonstnärer som leder klasserna – se schema nedan. 

 

KONTAKT & INFORMATION

Maila:  info@dusprang.se
Telefon: 0739-252402.