FORTBILDNING

Språng erbjuder fortbildning i form av workshops, interaktiva föreläsningar eller längre utbildningstillfällen på temat kultur och inkludering. Våra metoder berör både strukturer kring jämlikhet samt tillhandahåller praktiska redskap i hur en kan öppna upp sin verksamhet till att fungera mer inkluderande. 
 
Här kan du se bilder och inlägg från en typisk interaktiv föreläsning med Språng –>
      
Vill du boka oss till ditt sammanhang?
Maila info@dusprang.se så skräddarsyr vi något som passar er!
 

METODBANK

INKLUDERANDE DANSUNDERVISNING

För att alla ska kunna delta och bidra arbetar Språng med att skapa olika förutsättningar och tillvägagångssätt för olika behov. 

Denna filmserie är en del av det arbetet. Med en enkel, utforskande ingång får du här idéer och tips på hur du kan arbeta inkluderande från start, eller utveckla redan befintliga dansövningar.

Filmserien är framtagen i samarbete med Förvaltningen för kulturutvecklings verksamhet Klangfärg. Se hela filmserien här.

BILDSTÖD

Språngs danskurser är för dig som gillar dans och vill utveckla ditt dansintresse tillsammans med andra i en inkluderande grupp. 
I dansundervisningen utgår vi från
 den specifika gruppens behov och intresse, och blandar flera olika dans- och musikstilar.
Danskurserna leds av en danspedagog och en dansassistent tillsammans.

På danslektionerna utgår vi från principen om universell utformning – att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Vi använder oss bland annat av bildstöd för att stärka vår kommunikation visuellt. Här är ett exempel på hur ett bildstöd över danslektionens grundupplägg kan se ut. 

NÄR OLIKA ÄR NORMEN

Inom ramen för arvsfondsprojektet Konstra (2019 – 2022) har vi tagit fram ett inspirationsmaterial för dig som vill jobba med att samskapa scenkonst i en inkluderande grupp.
Här hittar du tips och verktyg blandat med berättelser från vår konstnärliga process i Konstra. 

Maila info@dusprang.se om du vill ta del av materialet. 

Efter åren som arvsfondsprojekt fortsätter Konstra som en semiprofessionell plattform inom Språng, du kan läsa mer om Konstra här.

HEMMA I KROPPEN

Hemma i kroppen är ett material som tagits fram på uppdrag av Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen för att stötta assistenter som möter personer i olika danssammanhang. Materialet är skapat av Anna Emilsson, Emma Gran och Veera Suvalo Grimberg.

Syftet med arbetet är att stödja assistenter i sin roll, skapa trygghet och förtroende samt att skapa förståelse för konstnärliga arbets- och förhållningssätt som gynnar dem. 

Skriften kan laddas ner här: Hemma i kroppen

SINNEN OCH SCENKONST

Boka oss för temadagar och workshops! 

Ett exempel är de temadagar vi hållit på Regionteater Väst i Borås under våren 2022 och 2023 i samarbete med KulturUngdom. Målgrupp har varit högstadie-och gymnasieelever i anpassad skola.

Exempel på upplägg: 
Under temadagen 2023 gavs en speciell presentation samt valda scener ur Regionteater västs föreställning LOOP tillsammans med dansarna Helena Lundqvist, Olivia Hansson och Rebecka Hansson. Eleverna fick också uppleva verket ÄLVEN med Evelina Petersson och Hannes Glavå.

Det bjöds på workshops där Felix Björklund stod för musik och Lotta Hyrenius stod för tolkning till svenskt teckenspråk. Workshoparna leddes av Ulrika Liljedahl, Monika Milocco, Anna Emilsson och Jenny Sandgren Wahlström. Kika på filmen så får du veta mer —>