NÄTVERKET UNIVERSELL SCENKONST

Nätverket Universell Scenkonst verkar för en breddning av scenkonsten så den blir mer inkluderande för personer med funktionsvariation – mer universell. Vi fokuserar på lärande, konstnärlig utveckling, förankring och opinion och är en blandning av fria grupper/scenkonstnärer, institutioner, förvaltningar, organisationer och intresserade aktörer.

Alla i nätverket är välkomna på träffar minst fyra gånger per år för kunskapsdelning, inspiration och arrangemang. Mellan träffarna sker olika konstnärliga, pedagogiska och organisatoriska initiativ samt nätverkande inom området Universell Scenkonst.

Vi vill att scenkonsten ska inspireras av principen om universell utformning:
”Principen om universell utformning handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början. Då inkluderar vi fler och slipper göra anpassningar i efterhand.”

Nätverket är organiserat genom en styrgrupp och en storgrupp. 

Nätverket Universell Scenkonst tilldelades Bastapriset 2024
för sitt arbete med att göra scenkonsten mer universell! 
Priset delades ut under bibu-biennalen där nätverket också höll
en presentation och ett mingel på temat Universell scenkonst. 
Läs motiveringen här ovan.

STYRGRUPPEN för Nätverket Universell Scenkonst består av representanter från GöteborgsOperan, Danskompaniet Spinn, Regionteater Väst, Scenkonstkooperativet Big Wind, Kulturorganisationen Språng och Kulturförvaltningen Västra Götalandsregionen. Det var dessa organisationer som tillsammans startade nätverket 2019. På bilden syns Matilda Magnusson (Big Wind), Malin Aghed (GöteborgsOperan/Frilans), Monika Milocco (Regionteater Väst), Elin Svensson (Regionteater Väst), Veera Suvalo Grimberg (Spinn), Stina Hedberg (Big Wind) och Jenny Sandgren Wahlström (Språng). 

STORGRUPPEN/NÄTVERKET:
Storgruppen/nätverket består av representanter från scenkonstbranschen i Västra Götalandsregionen. Vi sträffas på så kallade ”stormöten” fyra gånger per år. Storgruppsmötena planeras av styrgruppen.

Syftet med våra storgruppsmöten är att inspirera och utmana till en breddad scenkonstvärld där alla får plats. Vi bjuder in olika konstnärer och organisationer som håller i innehållet på träffarna med olika teman varje gång. Det kan vara allt ifrån scenkonstworkshops inom ett specifikt område, till att se föreställningar eller lära oss mer om syntolkning. Styrgruppen planerar träffarna efter vad vi ser efterfrågas och vad vi ser behövs för att skapa mer inkludering inom scenkonstvärlden.

VILL DU VARA MED?
Du går med i nätverket genom att maila nus@bigwind.se så får du infomation om våra stormöten.
Nätverkets syfte är att bli starkare och mer inspirerade tillsammans. Alla som vill vara med och skapa en mer inkluderande scenkonstvärld är varmt välkomna att gå med!

NÄTVERKET BESTÅR AV:
Scenkonstkooperativet Big Wind
Regionteater Väst
Dansakademin
Danskompaniet Spinn
Språng
GöteborgsOperan
Göteborgs Symfoniker
Vara Konserthus
Kulturlabbet
Hisingens Kulturskola
Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen
KulturUngdom
Share Music and Performing Arts
Kulturcentrum Väst
Producentbyrån
Passalen
ConnectArt
Frilansande scenkonstnärer och privatpersoner