Språng är kulturorganisationen där personer med olika funktionsuppsättningar
möts i sitt gemensamma intresse för dans och scenkonst

En konstnärlig plattform som arbetar med att göra scenkonsten tillgänglig
utifrån principen om universell utformning

KOLLA HÄR VAD SOM ÄR PÅ GÅNG PÅ SPRÅNG

I
I
V