Språng är kulturorganisationen där personer med olika funktionsuppsättningar
möts i sitt gemensamma intresse för scenkonst.

En konstnärlig plattform som arbetar med att göra scenkonsten tillgänglig
utifrån principen om universell utformning.