Om du är redo att utmanas på en högre nivå inom dans- och scenkonst kanske Språngs semiprofessionella ensemble
Konstra är något för dig?
Där tar du med dig ditt eget konstnärskap och utvecklar det tillsammans med andra scenkonstnärer i en funktionsöverskridande ensemble.

I Konstra samskapar vi scenkonstföreställningar och tar plats på olika scener runt om i Sverige. Med Konstra vill vi vara en självklar del av kulturarenan och fungera som förebilder för nya scenkonstnärer. 

Konstra samverkar med flera högre konstnärliga utbildningar och scenkonsthus, både för att rusta scenkonstnärerna och bredda deras nätverk, och för att uppmuntra till större inkludering inom kulturbranschen.

Historik:
Tidigare bestod Språngs semiprofessionella plattform av ensemblerna SpinnUnga & Konstra men från och med hösten 2023 bildar de en gemensam ensemble under namnet Konstra. Under vårterminen samskapade ensemblerna föreställningen Varning för ras! och utbytet dem emellan gav så mycket mersmak att de nu fortsätter som en gemensam ensemble.

SpinnUnga var tidigare en dansensemble på semiprofessionell nivå där dansarna rustades inom danskonsten. SpinnUnga startade som en del av det arvsfondsprojekt Danskompaniet Spinn och studieförbundet Bilda bedrev 2015 – 2018 med syfte att skapa en utbildningsverksamhet för Danskompaniet Spinn. Under åren har vi fått se detta växthus fungera både på ett individuellt plan och på gruppnivå då flera dansare efter åren i SpinnUnga hittat vägar ut i det professionella scenkonstlivet, inte minst genom danskompaniet Spinn. Efter att Språng blev en egen organisation 2018 har Danskompaniet Spinn och Språng arbetat vidare som systerorganisationer med stort utbyte av varandra, och kommer fortsätta så även efter namnbytet.

Konstra var tidigare en scenkonstensemble på semiprofessionell nivå och del av det arvsfondsprojekt Språng bedrev  tillsammans med föreningen Passalen 2019 – 2022. Konstra syftade till att rusta unga scenkonstnärer till konstnärliga avsändare genom att ifrågasätta vem som får förutsättningar att delta och bidra inom scenkonsten och vem som lär av vem. 

Den gemensamma ensemblen Konstra kommer även fortsättningsvis ha stark förankring i danskonsten, men också erbjuda ett individuellt spår där du som scenkonstnär rustas i det scenkonstuttryck du har med sig in i ensemblen. Tillsammans övar vi på att utveckla ensemblens konstnärliga idéer och ta dem vidare in i den gemensamma föreställningsprocessen.

Konstnärliga ledare:
Språngs verksamhetsledare Anna Emilsson och Jenny Sandgren Wahlström är tillsammans konstnärliga ledare för ensemblen Konstra.

VILL DU VARA MED?

Konstra vänder sig till dig som gillar att utöva scenkonst och vill utveckla ditt konstnärskap tillsammans med andra i en inkluderande grupp där olika är normen. 

Du kan söka till Konstra oavsett vilken funktionsuppsättning du har – i  ensemblen eftersträvar vi en bredd både gällande scenkonstuttryck och funktionsuppsättningar.

Ansök genom att maila:
anna@dusprang.se
jenny@dusprang.se

PÅ SCEN

Under 2024 samskapar Konstra en ny föreställning med premiär 27 maj.

Föreställningen är ett samarbete mellan ensemblen och komponist- och musiklärarstudenter på Högskolan för scen och musik.

INFORMATION & BOKNING


Jenny Sandgren Wahlström
0739-252402
jenny@dusprang.se


Anna Emilsson
0739-252402
anna@dusprang.se