Vilka är vi?

Vår verksamhet

Språng är en organisation för inkluderande scenkonst på både hobby- och semiprofessionell nivå. All verksamhet inkluderar individer med och utan funktionsvariation – inte som en segregerad särverksamhet – utan som en inkluderande plattform där människor möts över funktionsgränserna i sitt gemensamma intresse för scenkonst.

Språng verkar för ett jämlikt kulturliv där olikheter ses som en tillgång och människor får förutsättningar att kunna delta och bidra oavsett vilken funktionsuppsättning en har. 

Språng startade 2014 som ett samarbetsprojekt mellan  Danskompaniet Spinn och Studieförbundet Bilda, finansierat av Allmänna Arvsfonden.
Projektet syftade till att skapa en inkluderande dansverksamhet där personer med och utan funktionsvariation fick chans att utvecklas inom dansområdet tillsammans.

Våren 2018 blev SpinnVäxa/SpinnUnga en fristående ideell förening under namnet Språng.

Vår värdegrund

Språng finns eftersom konventionen om mänskliga rättigheter vad gäller allas demokratiska rätt att utvecklas och lära, idag inte inkluderar alla. För människor med funktionsvariation är möjligheterna ytterst begränsade.

Vår verksamhet utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. I synnerhet arbetar vi utifrån konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning och de paragrafer som berör kultur och utbildning.

Vi strävar efter att representera mångfald och gestalta ett intersektionellt perspektiv i vår verksamhet och genom våra föreställningar. Vi tillämpar principen om allas lika värde oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexualitet eller funktionsvariationer. 

Vi anser att samhället ska vara tillgängligt för alla, och att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Det ska inte bara vara en rättighet för vissa. 

Vi drivs av frågeställningarna om vem som har tillgång att delta och vem som erbjuds möjlighet att bidra till våra gemensamma samhällsrum

Här kan du läsa mer om vår värdegrund.

Våra vänner

Vi tror på att skapa förändring tillsammans. Därför är vi lite extra förtjusta i alla våra vänner, såsom till exempel Danskompaniet Spinn, Högskolan för Scen och Musik, Stockholms Konstnärliga Högskola, Regionteater Väst, Passalen, FUB Göteborg, Svenska Downföreningen Väst, Göteborgs Parasportförbund, och Allmänna Arvsfonden

Stäng meny