Vår kursverksamhet

Inkludering handlar om relationer, att lära känna det som innan var främmande. Vi etablerar normbrytande mötesplatser över funktionsgränserna, genom samskapande och inkluderande ledarskap och pedagogik.

Om vi inte börjar öppna upp nya och redan befintliga mötesplatser för oss människor att mötas, över funktionsgränserna, så kommer det strukturella förtrycket gentemot människor med funktionsvariation att fortlöpa och växa.

När vi möts i ett gemensamt intresse, så som konsten, så fokuserar vi på det vi har gemensamt, och inte på det som skiljer oss åt. Våra olikheter blir då till en styrka som driver konsten framåt. I ett tillåtande rum förvandlas hinder till möjligheter och det avvikande manar fram till nytänkande, normbrytande val. 

Vi arbetar med konstnärliga processer under ledning av professionella konstutövare, i en inkluderande miljö, där variation är välkommet.

Kulturkurser

Språng har ingått ett samarbete med föreningen Passalen för att möjliggöra för fler barn, unga och vuxna att delta i kulturaktiviteter och utvecklas i sitt kulturutövande. Vi kan därför erbjuda ett brett kursutbud som inkluderar både dans- och musikkurser.

I denna folder hittar du all info om vilka kurser inom dans och musik som vi erbjuder våren 2020: Kulturkurser VT 2020

Vi driver också ett danskompani för unga dansare som heter SpinnUnga. SpinnUnga är en praktik och dansutbildning för unga dansare med olika funktionsvariationer som har danserfarenhet. Basen är nutida dans men deltagarna möter även andra dansstilar i form av gästlärare. På klasserna utgår vi från individen där alla lär sig olika verktyg för att arbeta konstnärligt i en integrerad grupp. Med SpinnUnga utmanar vi hur en konstnärlig utbildning kan se ut genom att bryta upp normer kring den dansande kroppen. SpinnUngas dansare erbjuds även mentorssamtal från huvudkompaniet Spinns dansare för att ta sig framåt i sin fortsatta utveckling.

Fortbildning, workshops och föreläsningar

Vi erbjuder fortbildningar, workshops och föreläsningar för kulturpedagoger med tema inkludering. Våra metoder berör både strukturer kring jämlikhet samt tillhandahåller praktiska redskap i hur en öppnar upp verksamheten till att fungera mer inkluderande. Till följd vågar fler öppna upp sina plattformar för människor med funktionsvariation. Hör av er vid intresse!

Stäng meny