Vår kursverksamhet

Inkludering handlar om relationer, att lära känna det som innan var främmande. Vi etablerar normbrytande mötesplatser över funktionsgränserna, genom samskapande och inkluderande ledarskap och pedagogik.

Om vi inte börjar öppna upp nya och redan befintliga mötesplatser för oss människor att mötas, över funktionsgränserna, så kommer det strukturella förtrycket gentemot människor med funktionsvariation att fortlöpa och växa.

När vi möts i ett gemensamt intresse, så som konsten, så fokuserar vi på det vi har gemensamt, och inte på det som skiljer oss åt. Våra olikheter blir då till en styrka som driver konsten framåt. I ett tillåtande rum förvandlas hinder till möjligheter och det avvikande manar fram till nytänkande, normbrytande val. 

Vi arbetar med konstnärliga processer under ledning av professionella konstutövare, i en inkluderande miljö, där variation är välkommet.

Dansverksamhet

Vi erbjuder åldersindelade dansgrupper från 4 år och vi driver ett danskompani för unga dansare. Arbetet är både pedagogiskt och konstnärligt och inkluderar flera olika dansstilar. Dansverksamheten resulterar i offentliga workshops och framträdanden på festivaler, konferenser, museer, skolor/särskolor, förskolor med mera.

Fortbildning, workshops och föreläsningar

Vi erbjuder fortbildningar, workshops och föreläsningar för kulturpedagoger med tema inkludering. Våra metoder berör både strukturer kring jämlikhet samt tillhandahåller praktiska redskap i hur en öppnar upp verksamheten till att fungera mer inkluderande. Till följd vågar fler öppna upp sina plattformar för människor med funktionsvariation. Hör av er vid intresse!

Stäng meny