Inom ramen av ett communityprojekt undersökte professionella musiker och dansare , med och utan funktionsvariation, vad inkludering innebär i praktiken ur deras perspektiv.

Projektet mynnade ut i en dansfilm som utmanar normer kring vad dans är och kan vara, vem som får ta plats på en scen och vem som får bidra till en skapandeprocess. Det mynnade också ut i en dokumentärfilm där de unga deltagarna, samt professionella utövarna, kom till tals och delade med sig av sin syn på delaktighet och hur scenkonsten och kulturlivet kan utvecklas för att rymma fler och mer olika.

Se filmen här

Stäng meny