Sidan är under uppbyggnad

Inom ramen av ett communityprojekt leder professionella musiker och dansare barn, med och utan funktionsvariation, i en skapandeprocess där deltagarna undersöker vad inkludering innebär i praktiken ur deras perspektiv.

Projektet mynnar ut i en dansfilm som utmanar normer kring vad dans är och kan vara, vem som får ta plats på en scen och vem som får bidra till en skapandeprocess. Det mynnar också ut i en dokumentärfilm där de unga deltagarna, samt professionella utövarna, kommer till tals och delar med sig av sin syn på delaktighet och hur scenkonsten och kulturlivet kan utvecklas för att rymma fler och mer olika.

Stäng meny