Scenkonstkollektivet Konstra

”Konstra har nerv. Konstra andas en släng av konstnärlig aktivism genom vilken vi ifrågasätter vem som tilldelas plats i våra gemensamma rum och vem som får kalla sig konstutövare. Konstra är den hjärtliga rebellen som uppmanar till förändring. Till en värld med jämnare villkor.”

Vi är

Konstra är ett kulturprojekt som drivs med medel från Allmänna Arvsfonden, ett scenkonstkollektiv som består av konstutövare med olika funktionsuppsättningar. Projektet är ett samarbete mellan Språng och Passalen.

”Scenkonst ska vara tillgängligt för alla, och inte bara ett privilegium för få. Med Konstra vill vi inspirera till ett mer normkreativt samtal, och utmana scenkonsten genom att ställa frågorna: ”Vem får kalla sig konstnär och vem får stå som konstnärlig avsändare?”

Vill du vara med?

KONSTRA är för dig som är 15-25 år och vill uttrycka dig genom dans, teater och/eller musik tillsammans med andra. Du kan söka till Konstra oavsett vilken funktionsuppsättning du har, i Konstras ensemble eftersträvar vi en bredd både gällande scenkonstuttryck och funktionsuppsättning. 

Konstra utgår från Göteborg men kommer stå på scen runt om i hela Västra Götalandsregionen. Vi träffas oftast i Spinnstudion men det händer att vi ses på andra ställen också. 

För att vara med i KONSTRA ska du:

  • ha ett brinnande intresse för scenkonst (t.ex. dans, teater, musik) 
  • kunna vara del av en grupp med personer med olika funktionsförutsättningar
  • själv eller tillsammans med assistent/förälder/ledsagare kunna ta dig till och från våra aktiviteter på egen hand
  • själv eller tillsammans med assistent/förälder/ledsagare kunna svara på mail och ta instruktioner
  • kunna medverka i en scenkonstproduktion som är ca 2h lång
  • kunna delta i heldagsrepetitioner

Läs mer här: www.konstra.se

Följ oss i sociala medier @konstrascenkonst

Stäng meny