Om oss

Språng utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. I synnerhet arbetar vi utifrån konventionen om rättigheter för människor med funktionsvariation och de paragrafer som berör kultur och utbildning. 

Vår värdegrund

Språng finns eftersom konventionen om mänskliga rättigheter vad gäller allas demokratiska rätt att utvecklas och lära, inte inkluderar alla. För människor med funktionsvariation är möjligheterna ytterst begränsade.

Vår verksamhet utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. I synnerhet arbetar vi utifrån konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning och de paragrafer som berör kultur och utbildning.

Vi strävar efter att representera mångfald och gestalta ett intersektionellt perspektiv i vår verksamhet och genom våra föreställningar. Vi tillämpar principen om allas lika värde oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexualitet eller funktionsvariationer. 

Vi anser att samhället ska vara tillgängligt för alla, och att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Det ska inte bara vara en rättighet för vissa. 

Vi drivs av frågeställningarna om vem som har tillgång att delta och vem som erbjuds möjlighet att bidra till våra gemensamma samhällsrum.

Vår verksamhet

SpinnVäxa & SpinnUnga startade 2014 som ett utbildningsprojektet avgrenat från Danskompaniet Spinn. Danskompaniet Spinn är ett internationellt danskompani med bas i Göteborg. Våren 2018 övergick SpinnVäxa & SpinnUnga till den idéella föreningen Språng. Detta för att kunna bredda utbudet och matcha den tillväxt vi erfor.

Vi erbjuder kursverksamhet, konstnärligt skapande och fortbildningar. All vår verksamhet inkluderar individer med och utan funktionsvariation, vilket gör att vår verksamhet inte är en segregerad särverksamhet utan vi agerar i redan befintliga samhällsrum – och utvecklar de.

Våra vänner

Vi tror på att  skapa förändring tillsammans. Därför är vi lite extra förtjusta i alla våra vänner: Danskompaniet Spinn , Högskolan för scen och musik , Dans- och Circushögskolan ,  Regionteatern Väst , Passalen

Stäng meny