Är du störd? Tillräckligt störd över hur landet ligger för människor med funktionsvariation.

Känner du till de Globala målen? Agenda 2030 innehåller 17 mål för hållbar utveckling som samtliga statschefer i FN:s 193 medlemsländer lovat att bidra till att de ska uppnås. Våren 2019 tilldelades Språng medel av Sida för en kommunikationsinsats beträffande delmål 10: Minskad ojämlikhet.

På Språng är vi av den självklara övertygelsen att ett land, och därmed världen, mår bättre av allas lika möjligheter att bidra till och påverka samhällsutvecklingen. För att uppnå ökad jämlikhet för människor med funktionsvariation så behöver samhället arbeta från flera olika håll – då krävs det en gemensam ansträngning.

Vi valde därför att fokusera på hur människor med så kallad normfunktion bidrar till stigmatiserade fördomar och hur en istället bör alliera sig med funktionsrättsfrågan. Likvärdigt övriga jämlikhetskamper.

”Vi allierar oss med feminismen, med hbtq-personers rättigheter och vi gör motstånd mot normaliseringen av rasism men hur ofta slår vi ett slag för funkis-aktivismen?”

Om människor med funktionsvariation fortsätter uteslutas från jämlikhetsarbetet så kommer vi aldrig uppnå Agenda2030. Leave no one behind. 

Stäng meny