Språng vill upphäva utanförskapet för människor
med funktionsvariation och uppnå full delaktighet -
med det konstnärliga skapandet som verktyg.

Vi gör

Vårt mål är att utmana kulturvärldens uppfattning om vad som är konst, vem som kan bidra till konsten och kring vem som kan kalla sig konstutövare. Språng är bryggan mellan målgruppen och kulturvärlden. Konsten är verktyget.

Vi arbetar också för att väcka opinion i samhällsdebatten samtidigt som vi erbjuder metoder i inkluderande didaktik för en samhällsutveckling mot jämnare villkor.

Till följd vill vi åstadkomma strukturell förändring av samhällets syn på funktion, bristande förutsättningar därom och således influera normen till att istället börja betrakta funktionsvariation som en tänkbar resurs. Där olikheter blir en tillgång, snarare än ett hinder.

Stäng meny