Vi verkar för en jämlikare samhällsyta, där olikheter är en tillgång.​

”Språng vill upphäva utanförskapet för människor med funktionsvariation och uppnå ett mer jämlikt samhälle – det konstnärliga skapandet och opinionsbildning är våra verktyg”

Vi gör

Vi arbetar för att väcka opinion i samhällsdebatten samtidigt som vi erbjuder metoder i inkluderande didaktik för en samhällsutveckling mot jämnare villkor.

Vårt mål är att utmana kulturvärldens uppfattning om vad som är konst, vem som kan bidra till konsten och kring vem som kan kalla sig konstutövare. Språng är bryggan mellan målgruppen och kulturvärlden. Konsten är verktyget.

Till följd vill vi åstadkomma strukturell förändring av samhällets syn på funktion, bristande förutsättningar därom och således influera normen till att börja betrakta funktionsvariation som en tänkbar resurs. Där olikheter är en tillgång, snarare än ett hinder.

Stäng meny